KROK 1 - Opłata egzaminacyjna:

Pierwszym elementem jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej i można tego dokonać wykonując wpłaty np w Urzędzie Pocztowym na druku wpłat, czy też przelewem elektronicznym, wykorzystując przy tym poniższe dane:

Nazwa Odbiorcy:  Okręg PZW, 82-300 Elbląg, ul. Sukiennicza 10
Wpłacający/zleceniodawca: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania
Kwota wpłaty : 20 zł
Nr konta 24 1240 2265 1111 0010 3682 9089
Tytuł wpłaty: opłata za egzamin na kartę wedkarską koło nr14 Pasłęk

Wpłaty można dokonać również poprzez system e-okoń www.oepzw.eokon.pl

KROK 2 – Pytania egzaminacyjne

Kolejnym – drugim krokiem jest przygotowanie się do krótkiego egzaminu ustnego, który przeprowadzony zostanie przez komisję egzaminacyjną  przy  Kole PZW w Pasłęku.
Do egzaminu należy się przygotować z zakresu wiedzy zawartego w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. oraz z Ustawy o Rybactwie Śródloądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r.

KROK 3 – Egzamin

Trzecim krokiem jest już tylko zapisanie się i stawienie na egzaminie. Istnieje możliwość indywidualnego podejścia do egzaminu w dowolnym terminie po wcześniejszym  zgłoszeniu telefonicznym do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej kol. Romana Tokarskiego 694-479-621 lub u Przemysława Klareckiego 696 443 582.

 

NIEZBĘDNE INFORMACJE NA TEMAT WĘDKOWANIA I KARTY WĘDKARSKIEJ... JAK  UZYSKAĆ  DOKUMENTY  UPRAWNIAJĄCE  DO  WĘDKOWANIA?

    Pierwszym warunkiem niezbędnym dla uprawiania wędkarstwa jest posiadanie karty wędkarskiej. Karty wędkarskie wydaje właściwy dla miejsca zamieszkania starosta (w przypadku powiatu grodzkiego np. m. Elbląg - Prezydent Miasta Elbląg) po przedłożeniu zaświadczenia o złożeniu przed komisją egzaminacyjną PZW egzaminu ze znajomości przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym (można je znaleźć w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW). W przypadku Okręgu elbląskiego PZW komisje egazminacyjne działają przy każdym z kół wchodzących w jego skład.. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.


    Drugim warunkiem amatorskiego połowu ryb (wędką) jest wykupienie od rybackiego użytkownika wody zezwolenia na taki połów ryb. Na wodach będących w administrowani Polskiego Związku Wędkarskiego mogą łowić wędkarze po wniesieniu składki członkowskiej oraz składek na ochronę i zagospodarowanie wód. Po opłaceniu składek każdy wędkarz otrzymuje zezwolenie na połów ryb. Wędkarze niezrzeszeni i cudzoziemcy zobowiązani są wnieść opłatę za wędkowanie dla niezrzeszonych w PZW. Składki i opłaty można wnosić u skarbników kół, bądź w innych ustalonych przez okręg miejscach.

 

 

 

Adres kola

 

Polski Związek Wędkarski koło nr 14 w Paslęku

14-400 Pasłęk ul. Chrobrego 7 ( Ratusz Miejski)
Nr konta:  Braniewsko Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku
98 8313 0009 0000 9191 2000 0010

Logowanie

On-line

Odwiedza nas 305 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Dziś 24

Miesiąc 1167

Od początku 518495